Mai bine pentru fiecare

semnatura

Formare profesionala continua

Programele de formare profesională se fi nalizează cu certifi cate de absolvire sau de calificare cu certificare ANC, eliberate prin Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, însoțite de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite. Citeste mai mult


Programele de formare profesionala

Programele de formare profesională ce urmează a fi fi nalizate prin acest proiect se împart în 3 categorii: 1. Cursuri de califi care de nivel II având o durată de 720 de ore. 2. Cursuri de califi care de nivel I având o durată de 360 de ore. 3. Cursuri de inițiere. Citeste mai mult