Mai bine pentru fiecare

semnatura

EFECTUL POZITIV PE TERMEN LUNG GENERAT DE PROIECT

Îl regăsim în dezvoltarea unui pol de sprijinire a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, care promovează o manieră de abordare fl exibilă și personalizată, focusată pe interesul beneficiarului, efect generat de realizarea activităților proiectului, astfel aceștia, în special cei care vor ocupa un loc de muncă, se vor transmorma din persoane beneficiare de sistemul de protecție socială în contributori neți la sistemul de asigurări sociale, cu impact atât asupra familiilor din care fac parte dar și a comunităților locale. Citeste mai mult


OBIECTIVELE SPECIFICE

Obiectivele specifice ale proiectului Mai bine pentru fieare! - ID 135066 O.S. 1. Îmbunătățirea capacității de ocupare a 488 de persoane (grup țintă), prin furnizarea de programe integrate destinate șomerilor, în special de lungă durată şi a persoanelor inactive și alcătuirea unui plan de acțiune individualizat, care să pornească de la realizarea unui profil psiho-socio-profesional complex, în vederea realizării unei consilieri adecvate în dezvoltarea carierei. In cadrul Job Clubului se vor utiliza metode de determinare a potenţialului atitudinal si aptitudinal al persoanei in căutarea unui loc de munca, trasaturi de personalitate si caracteriale (aptitudini cognitive, aptitudini psihomotorii, aptitudini senzoriale, aptitudini fizice, stabilirea nivelului de cunostinte, stabilirea deprinderilor, inventar pentru interese, surse de satisfactie profesionala, personalitate). Citeste mai mult


Activitatile Proiectului

A2. Achizitii publice - întocmirea dosarelor pentru achizițiile de bunuri și servicii și organizarea procedurilor specifi ce cu respectarea prevederilor legale și contractuale în vigoare. A2.1. Planificarea achizitiilor – se stabilește necesarul de achiziții (întocmirea grafi cului de achiziții). Citeste mai mult


Obiectivele Proiectului

„Creșterea numărului de persoane atrase și menținute pe piața muncii, inclusiv în zonele rurale și sprijinirea ocupării formale prin facilitarea integrării pe piața muncii a 488 persoane în căutarea unui loc de muncă, a șomerilor, în special de lungă durată şi a persoanelor inactive din județul GORJ cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piaţa muncii.” Citeste mai mult