Mai bine pentru fiecare

semnatura
Comunicat de presa - Bursa locurilor de munca

 

Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor de ocupare”

Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

Proiect: Mai bine pentru fiecare! POSDRU / 130/ 5.1/ G/ 135066

Beneficiar:  Asociația Psihologilor Gorjeni

 

Comunicat de presă

Târgu-Jiu,  19.11.2015

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ

Asociația Psihologilor Gorjeni (A.P.S.G.) cu sediul în str. Strada A.I.Cuza nr.1, Tg-Jiu, județul Gorj în parteneriat cu S.C PAIDEA SRL a  ASOCIAŢIA PSIHOLOGILOR GORJENI !”- a organizat în cadrul proiectului „Mai bine pentru fiecare!” Joi, 19 noiembrie 2015, în incinta Muzeului Județean Gorj din Municipiul Tg-Jiu începând cu ora 1000  - BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ.

La eveniment au participat peste 100 de șomeri sau persoane în căutarea unui loc de muncă. Angajatorii prezenți la eveniment au selectat, în vederea participării la interviu, mai multe persoane din cele participante la eveniment, urmând ca, în perioada imediat următoare, o parte dintre aceștia să fie încadrați în muncă.

 

            OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI ESTE:

Creșterea numărului de persoane atrase și menținute pe piața muncii, inclusiv în zonele rurale și sprijinirea ocupării formale prin facilitarea integrării pe piața muncii a 488 persoane în căutarea unui loc de muncă, a șomerilor, în special de lungă durată şi a persoanelor inactive din județul GORJ cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piața muncii.

OBIECTIVELE SPECIFICE – REZULTATE ATINSE:

  1. Îmbunătățirea capacitații de ocupare a 488 de persoane (grup țintă), prin furnizarea de programe integrate destinate șomerilor, în special de lungă durată și a persoanelor inactive si alcătuirea unui plan de acțiune individualizat, care sa pornească de la realizarea unui profil psiho-socio-profesional complex, in vederea realizării unei consilieri adecvate in dezvoltarea carierei . Până în prezent au fost asistate 491 persoane.
  2. Perfecționarea mecanismului de corelare a calificărilor și intereselor profesionale cu oferta de locuri de muncă existenta prin activități de informare, consiliere și mediere, pentru a facilita accesul la ocupare a și încadrarea în câmpul muncii a minim 59 beneficiari din grupul țintă. Până în prezent au fost plasate 61 de persoane dintre care 57 persoane participante la instruire.
  3. Creșterea capacitații de integrare pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, în special șomeri de lungă durată prin cuprinderea în programe de formare profesională într-una din meseriile: ospătar (chelner), lucrător în comerț, îngrijire bătrâni la domiciliu, manichiurist - pedichiurist a 125 persoane sau parcurgerea programelor de formare inițiere/ specializare/ perfecționare) a 325 dintre aceștia, astfel încât sa crească gradul de ocupare pentru minim 55 dintre care vor ocupa un loc de munca, dezvoltarea a cel puțin 10 planuri de afaceri şi înființarea a minim a patru (4) firme. Rezultate atinse - 412 persoane certificate (104 cursuri de calificare; 308 cursuri inițiere / perfecționare) 6 firme înființate.

 

Pentru informații suplimentare privind proiectul, va rugam sa ne contactați la biroul proiectului din Strada str. Ecaterina Teodoriu nr. 92, etaj 2, Tg-Jiu, județul Gorj

Tel: (+40253)213041/ 0253-222227; E-mail: contact@apsg.eu,  paidea09@yahoo.com sau  nikolemi@yahoo.com

Persoana de contact: FIU MITREA NICOLETA - manager proiect

Mai multe informaţii despre proiect puteți obține de pe site-ul: www.apsg.eu. / www.paidea.ro/