Mai bine pentru fiecare

semnatura
Efectul pe termen lung al proiectului ”Mai bine pentru fiecare” - ID 135066

Îl regăsim în dezvoltarea unui pol de sprijinire a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, care promovează o manieră de abordare fl exibilă și personalizată, focusată pe interesul beneficiarului, efect generat de realizarea activităților proiectului, astfel aceștia, în special cei care vor ocupa un loc de muncă, se vor transmorma din persoane beneficiare de sistemul de protecție socială în contributori neți la sistemul de asigurări sociale, cu impact atât asupra familiilor din care fac parte dar și a comunităților locale.

Dezvoltarea abilităților necesare ocupării unui loc de muncă și includerea în proiect a șomerilor, în special de lungă durată şi a persoanelor inactive, pe termen lung va determina în primul rând creșterea capacității acestora de a-și găsi un loc de muncă pe termen mediu și lung dar și dezvoltarea economiei locale și regionale întrucât pe piața muncii vor exista persoane pregătite în meseriile cerute la momentul actual și întreprinzători (prin proiect vor fi formate 50 de persoane în domeniul antreprenoriatului) pregătiți să transforme oportunitățile locale în afaceri sustenabile (vor fi înfi ințate minim 4 firme noi). Serviciile dezvoltate nu își propun să concureze cu serviciile publice de ocupare ci doar să dezvolte infrastructura de servicii și să contribuie la efortul de creșterea gradului de ocupare în randul persoanelor fară un loc de muncă.