Mai bine pentru fiecare

semnatura

Ce poate face pentru tine?

Ce poate face pentru tine? - Te apreciază din punct de vedere psihoaptitudinal, utilizând metode şi instrumente specifi ce; - Îţi furnizează informaţii despre profesiile şi ocupaţiile din proiect sau despre altele din piaţa muncii pentru care ai înclinaţii; - Compară cerinţele profesionale ale meseriilor cu trăsăturile tale personale şi cu nivelul actual de califi care; Citeste mai mult


Descrierea proiectului

„Creșterea numărului de persoane atrase și menținute pe piața muncii, inclusiv în zonele rurale și sprijinirea ocupării formale prin facilitarea integrării pe piața muncii a 488 persoane în căutarea unui loc de muncă, a șomerilor, în special de lungă durată şi a persoanelor inactive din județul GORJ cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piaţa muncii. Citeste mai mult


Egalitate de sanse

Ordonanţa 137/2000 privind prevenirea și sancţionarea tuturor formelor de discriminare, defi nește discriminărea ca fiind ”orice comportament active sau pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate; Citeste mai mult


Dezvoltare durabila

„O dezvoltare care satisface nevoile generaţiei actuale fără a compromite şansele viitoarelor generaţii de a-şi satisface propriile nevoi” Citeste mai mult