Mai bine pentru fiecare

semnatura
Concurs planuri de afaceri proiect Mai bine pentru fiecare! ID - 135066

Axa prioritară – 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"

Domeniul major de intervenție - 5.1 " Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare"

Titlul proiectului: - "Mai bine pentru fiecare!"

Contract nr. : POSDRU/130/5.1/G/135066

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI

 

 

Anunt rezultat concurs premii antreprenoriat ID 135066

 

 În urma derulării concursului ”Premii pentru initiative antreprenoriale” în cadrul proiectului ”Mai bine pentru fiecare” – ID 135066 se publică rezultatele:

 

DATA: 09.10.2015

Manager proiect,                                               Consilier antreprenoriat

Fiu Mitrea Nicoleta                                                    Dobre Veronica