Mai bine pentru fiecare

semnatura

Furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor (locurile de muncă vacante, ocupațiile cele mai solicitate pe piața forței de muncă, condiţiile impuse de angajatori);

Consiliere în carieră – intervenție individualizătă (realizare plan de acțiune personalizat);

Evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale (stabilirea compatibilității dintre nivelul formării profesionale, aspirațiile persoanei și posibilitățile de ocupare pe piața forței de muncă);

Dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră.

Instruire în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă (elaborare CV, elaborare scrisoare de intenție, prezentare la interviu, elaborare scrisoare de mulțumire).

Paşi în consilierea şi orientarea profesională
1. Informare – conştientizarea oportunităţilor de dezvoltare;
2.Evaluare şi identifi care abilităţi;
3.Opţiunile personale privind managementul carierei;
4.Consiliere profesională (planifi carea şi dezvoltarea carierei);
5.Recomnadare pentru un curs de califi care/recalifi care/inițiere.

Rolul consilierului de orientare profesionalã este de a te ajută să-ţi identifi ci calităţile necesare pentru o anumită direcţie profesională, fi e că vrei să schimbi meseria, fi e că vrei să schimbi chiar prezent.