Mai bine pentru fiecare

semnatura

„Creșterea numărului de persoane atrase și menținute pe piața muncii, inclusiv în zonele rurale și sprijinirea ocupării formale prin facilitarea integrării pe piața muncii a 488 persoane în căutarea unui loc de muncă, a șomerilor, în special de lungă durată şi a persoanelor inactive din județul GORJ cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piaţa muncii.”


Dezvoltarea serviciilor specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, adresate persoanelor în căutarea unui loc de muncă, șomerilor tineri și a șomerilor de lungă durată, se va realiza prin înfi ințarea unui Job Club, în localitatea Tg Jiu. Activitățile din cadrul lui vor fi susținute de consilieri, specializați în informare și consiliere, medierea muncii, orientare în carieră și creșterea încrederii în sine, formare profesională, consiliere antreprenorială, acoperind cele mai importante servicii adresate persoanelor în căutarea unui loc de muncă.


Se crează astfel infrastructura necesară atât din punct de vedere material (imobil, mobilier, echipament, soft ), cât și din punct de vedere a resursei umane, pentru a îmbunatăți nivelul de adaptabilitate la
piața muncii astfel încât să înregistrăm o creștere a ocupării în rândul șomerilor. Prin implementarea activităților ne propunem să întegrăm pe piața muncii peste 59 de benefi ciari ai serviciilor furnizate de Job Club.


Serviciile oferite se vor axa în principal pe intervenția integrată, precum informare și consiliere profesională, asistență în planificarea carierei și căutarea unui loc de muncă, organizarea de burse a locurilor de muncă, servicii de mediere, intervenție personalizată, formare profesională (inițiere, califi care, perfecționare), consiliere antreprenoriala etc. Pe perioada de implementare a proiectului vor beneficia de serviciile acestor cabinete peste 488 persoane.