Mai bine pentru fiecare

semnatura
Obiectivele specifice ale proiectului Mai bine pentru fieare! - ID 135066

O.S. 1. Îmbunătățirea capacității de ocupare a 488 de persoane (grup țintă), prin furnizarea de programe integrate destinate șomerilor, în special de lungă durată şi a persoanelor inactive și alcătuirea unui plan de acțiune individualizat, care să pornească de la realizarea unui profil psiho-socio-profesional complex, în vederea realizării unei consilieri adecvate în dezvoltarea carierei.

In cadrul Job Clubului se vor utiliza metode de determinare a potenţialului atitudinal si aptitudinal al persoanei in căutarea unui loc de munca, trasaturi de personalitate si caracteriale (aptitudini cognitive, aptitudini psihomotorii, aptitudini senzoriale, aptitudini fizice, stabilirea nivelului de cunostinte, stabilirea deprinderilor, inventar pentru interese, surse de satisfactie profesionala, personalitate).

O.S. 2. Perfecționarea mecanismului de corelare a calificărilor și intereselor  profesionale  cu oferta de locuri de muncă existentă prin activități de informare, consiliere și mediere, pentru a facilita accesul la ocupare și încadrarea în câmpul muncii a minim 59 beneficiari din grupul țintă.

Furnizarea serviciilor vizeaza identificarea unui loc de munca vacant sau a unei oportunitati de ocupare, in corelatie cu calificarile detinute de beneficiar si interesele sale profesionale. In acest scop vom dezvolta instrumente de interogare a bazelor de date in scopul identificarii unui loc de munca vacant, avand ca si criteriu de cautare codul COR. Beneficiarii vor putea participa la bursa locurilor de munca, organizata in cadrul proiectului.

O.S. 3. Cresterea capacității de integrare pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, în special șomeri de lungă durată prin cuprinderea în programe de formare profesională într-una din meseriile: ospătar (chelner), lucrător în comerț, îngrijire bătrâni la domiciliu, manichiurist - pedichiurist a 125 persoane sau parcurgerea programelor de formare inițiere/ specializare/ perfecționare) a 325 dintre acestia, astfel încat să crească gradul de ocupare pentru minim 55 dintre  aceștia care vor ocupa un loc de muncă, dezvoltarea a cel putin 10 planuri de afaceri şi înfiinţarea a minim a patru (4) firme.

Orientarea în formarea profesională iți implementarea programelor de formare profesională, sunt structurate astfel încât să acopere o arie geografica mare și să se dezvolte exact pe cerințele de formare existente în piața muncii. Vom susține 11 programe din care 4 de calificare și 7 de inițiere. Prin activitatea de formare urmărim să certificăm cel puțin 450 beneficiari.
Relevanţa proiectului faţă de POSDRU şi DMI:
Obiectivele proiectului, stabilite conform obiectivelor POSDRU contribuie la realizarea mai multor obiective specifice ale acestuia:

Facilitarea inserției tinerilor și a șomerilor de lungă durată pe piața muncii;
Promovarea culturii antreprenoriale și îmbunătățirea calității și productivității muncii;
Dezvoltarea unei piețe a muncii moderne, flexibile și incluzive;
Realizarea acestor obiective este atinsă prin antrenarea specialiștilor pentru furnizarea serviciilor integrate în domeniul ocupării ce vor furniza servicii de consiliere profesională la 488 de persoane, cuprinderea în programele de Formare Profesională Continuă a 450, și plasare în muncă a minim 55 dintre persoanele instruite.