Mai bine pentru fiecare

semnatura
Ce este medierea muncii ?

Medierea muncii este activitatea prin care se realizează punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu.

Serviciile de mediere a muncii se adresează şomerilor (şomeri de lungă durată, şomeri tineri, şomeri de lungă durată tineri, şomeri peste 45 ani), persoanelor afl ate în căutarea unui loc de muncă, dar şi
angajatorilor, constând în:


Informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora prin publicarea, afi şarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă;


Mediere electronică având ca scop punerea automată în corespondenţă a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul;


Preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora;

Colaborare cu fi rmele interesate să recruteze personal califi cat la standarde europene în cadrul proiectului “Mai bine pentru fi ecare!”. 

Activitatea de mediere a muncii urmăreşte stabilirea compatibilităţilor sau echivalentelor dintre cerinţele locurilor de muncă vacante, comunicate de angajatori şi afl ate în baza de date a furnizorului de servicii, cu pregătirea profesională, aptitudinile şi opţiunile solicitantului de loc de muncă.